QACONS – Sự lựa chọn hàng đầu của bạn

Công ty TNHH Xây Dựng QACONS là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế cầu đường, tư vấn thiết kế và thi công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, cung cấp giải pháp kỹ thuật và các sản phẩm vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với QACONS, chúng tôi luôn tin tưởng rằng hạ tầng, giao thông luôn là nền móng cho sự phát triển của kinh tế, xã hội và con người.

QACONS mang trong mình sứ mệnh là cầu nối đưa khách hàng đến những dịch vụ tốt nhất về kinh tế-kỹ thuật-bền vững, bằng cách luôn luôn đổi mới trong tư duy và hành động, đem đến những điều khác biệt.

QACONS là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, cùng chung chí hướng, gồm nhiều cá nhân, từ nhiều lĩnh vực khác nhau, để cùng hỗ trợ nhau để mang đến những giải pháp mang tính toàn diện.

QACONS luôn đặt khách hàng là trọng tâm và kim chỉ hướng cho những giải pháp của chúng tôi. Luôn phối hợp chặt chẽ với khách hàng để nắm bắt những mong muốn, nhu cầu. Phối hợp và hỗ trợ cùng với các đơn vị tư vấn khác của khách hàng để mang lại những giá trị trọn vẹn nhất.

Phương châm hoạt động của chúng tôi:

TRUNG THỰC – CHÍNH XÁC – TRÁCH NHIỆM để phát triển BỀN VỮNG

QACONS rất vinh hạnh được hợp tác với quý khách.