Category Archives: Tin Tức

Ứng dụng BIM | Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Cầu Đường, BIM

Thuật ngữ BIM Thuật ngữ BIM tồn tại trong ngành xây dựng trong một thời gian khá lâu; trong khi rất nhiều quan niệm cho rằng chữ “B” trong BIM là Building hiểu theo nghĩa công trình xây dựng thì thực tế chữ “Building” được hiểu theo nghĩa rộng hơn bao gồm các công trình […]

Thi công hệ thống thoát nước | QAcons

Hệ thống thoát nước mưa chiếm một vị trí quan trọng đối với mỗi công trình xây dựng. Đảm bảo nước mưa không ứ đọng lại trên mái, gây thấm dột làm ảnh hưởng đến kết cấu cũng như thẩm mỹ công trình. Việc chú trọng hơn đến việc thiết kế và thi công hệ […]

San lấp Mặt bằng | Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và giám sát

I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SAN NỀN Việc thiết kế san nền khu dân cư phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: Quy chuẩn xây dựng – tập 1 ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996. Trong Quy chuẩn này tại khoản 5.21.3 có quy định […]