Tag Archives: Ứng dụng BIM

Ứng dụng BIM | Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Cầu Đường, BIM

Thuật ngữ BIM Thuật ngữ BIM tồn tại trong ngành xây dựng trong một thời gian khá lâu; trong khi rất nhiều quan niệm cho rằng chữ “B” trong BIM là Building hiểu theo nghĩa công trình xây dựng thì thực tế chữ “Building” được hiểu theo nghĩa rộng hơn bao gồm các công trình […]